× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPSK Nr 4 w Lublinie

Zakład Fizjoterapii - Zakłady

Informacje o komórce

Zakład opiekuńczo-leczniczy i pielęgnacyjno-opiekuńczy inny niż psychiatryczny

Dział (pracownia) fizjoterapii

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja dzienna
  • Rehabilitacja ambulatoryjna
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Rehabilitacja medyczna


Adres

81-7244400
Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1